Cilvēktiesību gids

Lieta

Osmann pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1998. gada 28. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma