Cilvēktiesību gids

Lieta

P. and S. pret Poliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 30. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma