Cilvēktiesību gids

Lieta

P.G. un J.H. pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2001. gada 25. septembris

Fakti

Policijai bija aizdomas, ka pieteicēji kopīgi ar viņu līdzdalībnieku gatavojās izdarīt laupīšanu. Noklausīšanās ierīce tika ievietota līdzdalībnieka dzīvoklī, un policija pārbaudīja telefona zvanus dzīvoklī. Pieteicēji vēlāk tika arestēti. Slēptās noklausīšanās ierīces pieteicēju kamerās un noklausīšanās ierīces, kas piestiprinātas pie policijas darbiniekiem, tika izmantotas, lai ierakstītu pieteicēju balss paraugus. Eksperts secināja, ka ir iespējams, ka pieteicēju balsis bija tās, kas tikušas ierakstītas līdzdalībnieka dzīvoklī, un attiecīgi vēlāk pieteicējus notiesāja par laupīšanas mēģinājumu.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka viņu balss kontrole un ierakstīšana līdzdalībnieka dzīvoklī un policijas iecirknī pārkāpa viņu tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka pieteicēju balss kontrole un ierakstīšana nebija veikta saskaņā ar likumu un pārkāpa pieteicēju tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesa secināja, ka:

  • Ir tikusi veikta pastāvīga pieteicēju balss ierakstīšana, un tā tikusi pakļauta analīzes procesam ar mērķi viņus identificēt. Tādējādi pieteicēju balss ierakstīšana un analīze ir saistīta ar personas datu apstrādi.
  • Tas ticis darīts bez attiecīgo indivīdu zināšanas un piekrišanas.
  • Tobrīd nepastāvēja tiesiskais regulējums par to, kā policija varētu izmantot slēptās noklausīšanās ierīces privātās vietās un policijas telpās.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma