Pacula pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2009. gada 15. septembris

Fakti

Pieteicējs Paculas kungs tika apsūdzēts par padzīvojušas sievietes B. aplaupīšanu viņas mājā un par preču zādzību četros vietējos veikalos. Ne vecā sieviete savas veselības dēļ, ne pārstāvji no trīs veikaliem neapmeklēja Paculas kunga tiesas sēdi, neskatoties uz pieteicēja lūgumu viņus nopratināt. Tikai viena veikala pārstāvis bija ieradies un tika pratināts apelācijas instances tiesā. Paculas kungu notiesāja un viņam piemēroja brīvības atņemšanu.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka viņa tiesības uz taisnīgu tiesu tikušas pārkāptas, jo viņš ticis notiesāts, pamatojoties uz tādu liecinieku liecībām, kuras viņam nebija iespēja pratināt.

Tiesas secinājumi

Tiesa secināja, ka konkrētajā lietā Paculas kunga notiesājošs spriedums tika balsīts tikai uz liecinieces B. liecībām. Lai arī Paculas kungs tika konfrontēts ar B. izmeklēšanas sākuma stadijā, Tiesas ieskatā to nevarēja uzskatīt par pienācīgu liecinieka pratināšanu, jo šī konfrontācija notika laikā, kad pieteicējam vēl nebija oficiāli uzrādīta apsūdzība, un tas notika policijā, nevis neatkarīgā tiesā. 

Nacionālās tiesas arīdzan nebija izvērtējušas citus līdzekļus saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, kas nodrošinātu iespēju Paculas kungam pratināt liecinieci B., neatkarīgi no viņas veselības problēmām. Tādējādi Tiesa sprieda, ka nacionālās tiesas nebija veikušas pienācīgu izvērtēšanu, lai aizsargātu apsūdzētā tiesības, un tādēļ šajā aspektā tika konstatēts pieteicēja tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Attiecībā uz veikalu pārstāvju pratināšanu Tiesa atzina, ka tas būtu bijis vēlams – nopratināt viņus visus. Tomēr tā kā laupīšanas veikalos bija notikušas identiskos apstākļos, un pieteicējs nenorādīja ne uz kādām pretrunām viņu liecībās, tas bija pietiekami, ka tikai viens no veikalu pārstāvjiem tika pratināts tiesas sēdē. Šajā aspektā Tiesa nekonstatēja Paculas kunga tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024