Cilvēktiesību gids

Lieta

Paul un Audrey Edwards pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2002. gada 14. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma