Cilvēktiesību gids

Lieta

Peck pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2003. gada 28. janvāris

Fakti

Pieteicējs Peck kungs cieta no depresijas un vienu vakaru gāja pa ielu ar nazi rokā un domāja par pašnāvības izdarīšanu. Viņš tika filmēts ar novērošanas kamerām uz ielas (angliski saīsinājumā - CCTV), tādējādi viņš tika ievērots un nogādāts policijas iecirknī. Nekādas procesuālas darbības pret viņu netika uzsāktas. Uzņemtā ieraksta kadri ar Peck kungu tika publicēti vairākos rakstos par CCTV pozitīvo ietekmi un vēlāk – TV šovos par noziegumiem Apvienotajā Karalistē.

Sūdzība

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka Peck kunga tiesības uz privāto dzīvi bija pārkāptas, jo iejaukšanās nebija nepieciešama un samērīga. Vēl jo vairāk, pieteicējs netika par to iepriekš informēts un nebija devis savu piekrišanu ieraksta kadru izpaušanai.

Tiesa secināja, ka:

  • Peck kungs nevarēja sagaidīt un paredzēt, ka viņa pastaiga pa ielu tiks rādīta tik plašai publikai.
  • Lai arī pieteicējs atradās uz publiskas ielas, viņš tur neatradās ar mērķi piedalīties kādā sabiedriskā pasākumā.
  • Peck kungs nebija arīdzan publiska figūra, kā arī viņš netika apsūdzēts vai tiesāts par noziegumu, kas varētu radīt sabiedrības interesi.
  • Peck kunga piekrišanu varēja iegūt, pirms video ar viņu tika publicēts un pārraidīts; vai arī viņa identitāte varēja tikt nomaskēta, izmantojot tehniskus līdzekļus.
  • Fakts, ka Peck kungs vēlāk pats labprātīgi parādījās medijos, kritizējot CCTV izmantošanu, nenozīmēja, ka viņš vēlējās, lai CCTV uzņemtā ieraksta kadri tiktu atklāti sabiedrībai.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma