Cilvēktiesību gids

Lieta

Peers pret Grieķiju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2001. gada 19. aprīlis

Fakti

Peers kungs atradās apcietinājumā. Viņš dalīja ļoti mazu kameru ar citu ieslodzīto. Kamerā bija caurums grīdā, kas kalpoja, kā tualete. Papildus tam, ka pietrūka pastaigu iespējas, kamerā bija slikts apgaismojums un ventilācija, tualetei nebija ne siena vai aizkars, kas to atdalītu no dzīvojamās telpas. Tualetē dažreiz darbojās ūdens noraušanas sistēma, bet dažreiz nē.

Sūdzība

Peers kungs sūdzējās, ka viņa apcietinājumā turēšanas apstākļi sasniedza necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes slieksni, kā rezultātā tika pārkāpts Konvencijas 3. pants.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti atzīmēja, ka saskaņā ar tās judikatūru, lai slikta izturēšanās kvalificētos zem 3. panta tvēruma, tai jāsasniedz noteikta bardzības pakāpe. Bardzības minimālā līmeņa novērtējums ir relatīvs. Tas ir atkarīgs no visiem lietas apstākļiem, tādiem kā izturēšanās ilgums, tās fiziskā un psiholoģiskā ietekme un dažos gadījumos arī cietušā dzimums, vecums un veselības stāvoklis.

Lai izvērtētu, vai izturēšanās ir “pazemojoša”, Tiesai jānosaka, vai tās mērķis ir pazemot personu un, vai tiktāl, cik vērtējamas sekas, tās negatīvi ietekmējušas cilvēku tādā veidā, kas nav savienojams ar Konvencijas 3. pantu.

Tiesa konstatēja, ka Peers kungam bija jālieto tualete otra ieslodzītā klātbūtnē, un viņš savukārt bija klāt tad, kas tualeti lietoja kameras biedrs. Ņemot vērā arī citus kameras apstākļus, Tiesa secināja, ka apstākļi, par kuriem sūdzējās pieteicējs, aizskāra cilvēka cieņu un pazemoja viņu, kopumā radot viņā mazvērtības sajūtu, kas varēja salauzt viņa fizisko un morālu pretestību. Tādējādi Tiesa sprieda, ka pieteicējs ir ticis pakļauts pazemojošai attieksmei, kā rezultātā ticis pārkāpts Konvencijas 3. pants.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma