Cilvēktiesību gids

Lieta

Perry pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2003. gada 17. jūlijs

Fakti

Pieteicēju Perry kungu slepeni filmēja ar aizturēšanas izolatora kameru policijas iecirknī, jo viņš atteicās piedalīties uzrādīšanā atpazīšanai. Tika izgatavota sakompilēta kasete, kurā vienpadsmit brīvprātīgie imitēja pieteicēja uzvedību, kāda tā bija tikusi nofilmēta ar slēpto kameru. Video tika parādīts lieciniekiem, kuri atpazina Perry kungu no sakompilētā video ieraksta. Perry kungs un viņa advokāts nebija informēti par to, ka ticis izgatavots vai identificēšanas mērķiem izmantots video ieraksts. Tā rezultātā pieteicējs tika notiesāts par laupīšanu.

Sūdzība

Perry kungs sūdzējās, ka viņu policija slepeni filmējusi un tādējādi tikušas pārkāptas viņa tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa secināja, ka ir tikušas pārkāptas Perry kunga tiesības uz privāto dzīvi, jo policija neievēroja nacionālajos likumos noteikto procedūru, proti, nebija prasījusi Perry kunga piekrišanu filmēšanai un nebija informējusi viņu par tās izmantošanu.

Tiesa secināja, ka:

  • Drošības kameru parasts pielietojums publiskās ielās vai telpās, piemēram, lielveikalos vai policijas iecirkņos, kur tās kalpo likumīgam un paredzamam mērķim, kā tāds nepārkāpj indivīda tiesības uz privāto dzīvi.
  • Konkrētajā gadījumā tomēr policija nostādīja drošības kameras tā, lai tās varētu uzņemt skaidru video materiālu par pieteicēju aizturēšanas izolatorā. Tādējādi policijas pielietotais triks neatbilda parastajam šo kameru pielietojumam.
  • Pastāvīga Perry kunga filmēšana un video materiāla izmantošana pārkāpa viņa tiesības uz privāto dzīvi, jo dati tika slepeni ierakstīti un vēlāk rādīti citām personām bez viņa piekrišanas vai viņa ziņas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma