Cilvēktiesību gids

Lieta

PPU, Lieta Nr. C-400/10

Eiropas Savienības Tiesa
2010. gada 5. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma