Cilvēktiesību gids

Lieta

Prager un Oberschlick pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1995. gada 26. aprīlis

Fakti

Pirmais pieteicējs žurnālists Prager kungs publicēja žurnālā, kas pieder otram pieteicējam Oberschlick kungam, ziņojumu, kas kritizēja deviņu Austrijas kriminālajās tiesās strādājošu tiesnešu attieksmi. Viens no šiem tiesnešiem pieprasīja apgabaltiesai uzsākt kriminālprocesu par goda un cieņas aizskaršanu pret pieteicējiem. Prager kungs tika notiesāts par goda un cieņas aizskaršanu un tika sodīts ar naudas sodu (kriminālsoda veidā) un pienākumu kompensēt procesa izmaksas. Savukārt Oberschlick kungam nācās samaksāt kaitējuma atlīdzību vienam no tiesnešiem, un viņam piemēroja naudas sodu un izmaksu segšanas pienākumu. Tiesa turklāt arī lēma par žurnāla pārējo kopiju konfiskāciju.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka viņu sodīšana pārkāpa viņu tiesības uz izteiksmes brīvību.

Tiesas secinājumi

Tiesa secināja, ka nacionālās tiesas nav pārkāpušas pieteicēju tiesības, jo viņi bez pietiekamiem argumentiem bija publiski apsūdzējuši tiesnešus.

Tiesa neredzēja pamatu apšaubīt, ka pieņemtie lēmumi bija pamatoti ar likumu, kura mērķis bija aizsargāt citu cilvēku reputāciju. Arīdzan pieteicējiem piemērotais sods bija nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā:

  • Pieteicēji bija apsūdzējuši tiesnešus likuma pārkāpšanā vai savu profesionālo pienākumu nepildīšanā.
  • Tas tika darīts bez pietiekamas faktiskās bāzes un bez izpētes veikšanas.
  • Tādējādi pieteicēji bija iedragājuši sabiedrības uzticību tiesu sistēmai kā veselumam.

Valstij bija nepieciešams aizsargāt šo uzticamību pret pieteicēju destruktīviem un pēc būtības nepamatotiem uzbrukumiem.

Konkrētajā lietā pieteicēji nevarēja pierādīt savu godprātību vai rīcības atbilstību žurnālistu ētikai.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma