Cilvēktiesību gids

Lieta

Premininy pret Krieviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2011. gada 10. februāris

Fakti

Pieteicējs Premininy kungs tika ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Iespējams, viņa paša provokatīvās uzvedības dēļ pret pieteicēju slikti izturējās citi ieslodzītie. Viņš pārcieta smadzeņu satricinājumu un vairākus nobrāzumus. Cietuma ārsts novērtēja, ka ievainojumi radušies no sistemātiskas sišanas vairāk kā nedēļas garumā. Visbeidzot tika konstatēts, ka viņš cieš no garīgās veselības problēmām, kas radušās turpinātas fiziskas un psiholoģiskas vardarbības rezultātā ieslodzījumā.

Sūdzība

Premininy kungs sūdzējās, ka nebija notikusi efektīva izmeklēšana saistībā ar slikto izturēšanos pret viņu, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 3. pantu.

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti uzsvēra, ka 3. pants pieprasa, lai iestādes veic ātru un tūlītēju oficiālu izmeklēšanu par jebkādu iespējamu sliktu izturēšanos, pat ja šādu izturēšanos ir radījušas privātpersonas. Lai izmeklēšanu uzskatītu par “efektīvu”, tai principā jābūt spējīgai nonākt pie lietas faktisko apstākļu konstatācijas un atbildīgo identificēšanas un sodīšanas. Iestādēm jāveic nepieciešamie pasākumi, kas tām pieejami, lai nodrošinātu pierādījumus, kas saistīti ar negadījumu, tajā skaitā aculiecinieku liecības, tiesu medicīniskās ekspertīzes u.tml. Tiesa arīdzan atzīmēja, ka tā ir valsts atbildība novērst un izskaust vardarbību starp ieslodzītajiem.

Kokrētajā lietā Tiesa atzīmēja, ka iestādēm bija jābūt informētām par slikto izturēšanos, tādēļ tām bija pienākums veikt apstākļu efektīvu izmeklēšanu. Lai arī pieteicējs pilnībā paļāvās uz izmeklēšanas iestādēm pierādījumu vākšanā, izmeklēšanas uzsākšana bija īpaši lēna. Turklāt Tiesa šaubījās par ieslodzījuma vietas spēju veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Sākotnējie atzinumi bija tādi, ka pieteicējam bija sporādiski konflikti ar citiem ieslodzītajiem, kas nepieprasīja tālāku izmeklēšanu. Šāds atzinums tika pārsūdzēts prokuroram; pārsūdzības process aizņēma vairāk kā gadu. Procesa rezultātā lēmums tika atcelts, taču bija zaudēts laiks un iespēja savākt papildus pierādījumus. Ņemot vērā citus nopietnus izmeklēšanas procesa pārkāpumus, Tiesa secināja ka tā nebija pietiekami ātra un rūpīga. Tādējādi tika pārkāpti valsts procesuālie pienākumi, kurus paredz 3. pants. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma