Cilvēktiesību gids

Lieta

Prigge un citi, Lieta C-447/09

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2011. gada 13. septembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma