Puzinas pret Lietuvu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
202. gada 14. marts

Fakti

Pieteicējs Puzinas kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Viņš sazinājās ar dažādām nacionālām un starptautiskām institūcijām saistībā ar cietuma administrācijas atteikumu pārvietot viņu uz citu cietumu.  Vēstules, ko viņš saņēma no Baltijas jūras valstu Padomes un Eiropas Cilvēktiesību komitejas, atvēra cietuma administrācija. Vēstule viņa sievai arī tika atvērta un cenzēta.

Sūdzība

Puzinas kungs sūdzējās, ka cietuma administrācijas veikta viņa korespondences kontrole pārkāpa viņa tiesības uz saraksti. 

Tiesas secinājumi

Tiesa piekrita, ka Lietuvas likums paredzēja, ka iespējama iejaukšanās Puzinas kunga tiesībās uz saraksti, un tai bija leģitīms mērķis – nekārtību un noziegumu novēršana. Tomēr, tā kā valdība nebija norādījusi uz īpašiem iemesliem viņa korespondences atvēršanai vai cenzēšanai, Tiesa nevarēja konstatēt, ka šāda iejaukšanās būtu bijusi nepieciešama. 

Tādēļ Tiesa sprieda, ka ir noticis Puzinas kunga tiesību uz saraksti pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 18/11/2023