Cilvēktiesību gids

Lieta

Radu pret Moldovu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2014. gada 15. aprīlis

Fakti

Pieteicēja Radu kundze bija Policijas Akadēmijas pasniedzēja. Viņa tika ievietota slimnīcā sakarā ar gaidāmo dvīņu spontānā aborta risku, un viņai tika izrakstīta slimības lapa, kas apstiprināja viņas prombūtni no darba. Viņas darba devējs pieprasīja papildus informāciju no slimnīcas saistībā ar pieteicējas slimības prombūtni, un slimnīca sniedza informāciju par viņas veselību un ārstēšanos. Pieteicēja uzsāka tiesvedību, apgalvojot, ka stresa dēļ, ko izraisījis viņas medicīnisko datu atklāšanas fakts viņas darba devējam, viņai bijis spontānais aborts.

Sūdzība

Radu kundze sūdzējās, ka slimnīcas veiktā viņas medicīnisko datu atklāšana darba devējam ir pārkāpusi viņas tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka pieteicējas medicīnisko datu atklāšana viņas darba devējam bez viņas piekrišanas nebija veikta saskaņā ar nacionālajiem likumiem un tādējādi viņas tiesības uz privāto dzīvi tikušas pārkāptas.

Tiesa atzīmēja, ka saskaņā ar nacionālo likumu ārstam nebija tiesību atklāt šādu sensitīva rakstura informāciju pieteicējas darba devējam bez viņas piekrišanas, un pieteicējas gadījumā nebija piemērojami izņēmumi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma