Cilvēktiesību gids

Lieta

Ramirez Sanchez pret Franciju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 4. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Sanchez kungs tika iesaistīts terora aktos, notiesāts par trīs slepkavībām un kā sods viņam tika piemērots mūža ieslodzījums. Viņš tika ievietots soda izolatorā, kurā viņš uzturējās 8 gadus un divus mēnešus. Šajā laikā viņa fiziskā un garīgā veselība tika atzīta par apmierinošu. Iemesli, kas tika minēti lēmumos par soda izloatora piemērošanas pagarināšanu, bija pieteicēja bīstamība, nepieciešamība uzturēt kārtību un drošību cietumā, kā arī bēgšanas riska novēršana.

Sūdzība

Sanchez kungs sūdzējās, ka viņa pārmēru ilgstošā atrašanās soda izolatorā pārkāpa Konvencijas 3. pantu. 

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka soda izolators, pat gadījumos, kad tas ir saistīts ar relatīvu izolāciju, nevar tikt piemērots neierobežoti ilgu laika periodu. Tiesas ieskatā, lai izvairītos no patvaļības riska, iestādēm jāsniez būtiski iemesli, kad ievietošanas soda izolatorā periods tiek pagarināts, un šādi pasākumi, kas radīja ieslodzījuma formu “ieslodzīšana cietuma ietvaros”, būtu piemērojami tikai izņēmuma gadījumos un pēc tam, kad veikti visi piesardzības pasākumi. 

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka Sanchez kungs tika uzskatīts par visbīstamāko teroristu pasaulē 1970-ajos gados, tādēļ tā piekrita nacionālajām iestādēm, ka viņam bija nepieciešams stingra režīma ieslodzījums. Tiesa arī pozitīvi novērtēja, ka Sanchez kungu regulāri pārbaudīja ārsts un psihiatrs, kuri neiebilda pret soda izolatora piemērošanu. Pie viņa regulārās vizītēs nāca arī mācītājs un kāds no viņa 58 juristiem. Nepastāvēja nekādi ierobežojumi ģimenes vizītēm, kaut arī šāda iespēja nekad netika izmantota. Tādējādi Tiesa uzskatīja viņa izolāciju par daļēju un relatīvu. 

Tiesa gan konstatēja, ka valdības apgalvojumi, ka pieteicējs varētu mēģināt sakūdīt citus ieslodzītos un organizēt bēgšanu, nebija pamatoti. Kopumā, gan uzsverot, ka ilgstoša ievietošana soda izolatorā var tikt piemērota tikai ārkārtas situācijās, konkrētajā lietā Tiesa nekonstatēja Sanchez kunga tiesību, kas noteiktas 3. pantā, pārkāpumu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma