Cilvēktiesību gids

Lieta

Raudevs pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 17. decembris

Fakti

Pieteicējs Raudeva kungs ar 2003.gada janvāra spriedumu tika atzīts par vainīgu valsts ierēdņu goda un cieņas aizskaršanā. Bet tā kā viņš cieta no garīgās veselības traucējumiem, tiesa lēma, ka viņam jāpiemēro piespiedu ārstēšanu slēgtā psihiatriskā slimnīcā. Raudeva kungu tomēr neievietoja slimnīcā tūlīt pēc sprieduma pasludināšanas. 2003.gada oktobrī Latvijas Republikas Satversmes tiesa konstatēja, ka kriminālatbildība, kas noteikta par valsts ierēdņu goda un cieņas aizsakaršanu, ir pretēja konstitūcijai. Tomēr 2004.gada 30.jūlijā tika izdots lēmums par Raudeva kunga piespiedu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē, un vēlāk tajā pašā dienā policija nogādāja viņu psihiatriskajā slimnīcā. Viņš nekavējoties sūdzējās par to, ka likums, saskaņā ar kuru viņam piemēroja piespiedu ārstēšanu, vairs nebija spēkā. Sākotnēji prokurors uzturēja viedokli, ka viņa piespiedu ievietošana ir likumīga, bet 2004.gada 24.septembrī Latvijas tiesas atcēla lēmumu par Raudeva kunga ievietošanu garīgas veselības aprūpes iestādē, un tajā pašā dienā viņš tika atbrīvots.

Sūdzība

Raudeva kungs sūdzējās, ka lēmums, ar kuru viņam tika piemērota piespiedu ārstēšana psihiatriskajā slimnīcā, bijis prettiesisks. Pirmkārt, viņš norādīja, ka viņš nekad nav cietis no garīga rakstura traucējumiem, un, otrkārt, ka lēmums bija zaudējis spēku sakarā ar tiesību aktu grozījumiem.

Tiesas secinājumi

Tiesa nevarēja rast skaidrojumu tam, kāpēc lēmuma izpilde un tam sekojoša pieteicēja piespiedu ievietošana psihiatriskajā slimnīcā tika veikta vairāk kā vienu gadu un sešus mēnešus pēc galīgā lēmuma spēkā stāšanās, kas paredzēja pieteicēja stacionāro ārstēšanu. Tiesa atzīmēja, ka, ja pasākumi netiek veikti nekavējoties, tad, lai tie būtu tiesiski Konvencijas 5.panta kontekstā, ir jāpastāv iespējai atkāroti pieprasīt novērtēšanu, lai pārbaudītu piespiedu ārstēšanas nepieciešamību saprātīgā laika periodā pirms tās izpildes. Konkrētajā lietā šāds novērtējums netika veikts.

Turklāt laikā, kad pieteicējs tika aizturēts, juridiskais pamats pieteicēja kriminālprocesam un attiecīgi arī viņa piespiedu ievietošanai aprūpes iestādē, bija kļuvis pretkonstitucionāls, tādējādi vairāk nepastāvēja šādas ievietošanas juridiskais pamatojums.

Tiesa secināja, ka Raudeva kunga ievietošana aprūpes iestādē notikusi, pārkāpjot Konvencijas 5.(1)(e) pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma