Razvyazkin pret Krieviju

(Ieslodzījuma vietas – ievietošana soda izolātorā)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 3. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Razvyazkina kungs izcieta brīvības atņemšanas sodu. Viņu atkārtoti disciplināri sodīja par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, piemērojot tādus sodus kā ievietošanu soda izolatorā un vieninieku kamerā. 

Sūdzība

Razvyazkin kungs sūdzējās, ka viņa gandrīz nepārtrauktā trīs gadu ilgā atrašanās soda izolatorā pārkāpa Konvencijas 3. pantu. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka aizliegums kontaktēties ar citiem ieslodzītajiem drošības, disciplināro vai aizsardzības iemeslu dēļ, pats par sevi nav vērtējams kā necilvēcīga izturēšanās. Tomēr, ņemot vērā soda izolatora potenciāli postošo ietekmi, to var izmantot kā disciplināro sodu tikai izņēmuma gadījumos, kā galējo līdzekli, un uz iespējami īsāku laika posmu. Vai šāda līdzekļa piemērošana tiek aptverta ar Konvencijas 3. panta darbības jomu, ir atkarīgs no konkrētiem apstākļiem, līdzekļa bardzības, tā ilguma, sasniegtā mērķa un līdzekļa piemērošanas ietekmes uz konkrēto cilvēku. 

Tiesa arīdzan nordīja, ka jāuzrada būtiski iemesli gadījumā, ja ievietošana soda izolatorā tiek paildzināta. Šādam lēmumam jāatklāj, ka iestādes ir veikušas apstākļu pārvērtēšanu, ņemot vērā jebkādas izmaiņas ieslodzītā apstākļos, situācijā un uzvedībā. Iemeslu uzskaitījumam jābūt jo detalizētākam un pamatotākam, kad sods ieilgst. Jāveic arī regulāra ieslodzītā fiziskā un garīgā veselības stāvokļa uzraudzība, lai pārliecinātos, vai uzturēšanos soda izolatorā var turpināt. 

Konkrētajā lietā Tiesa atzīmēja, ka papildus sociālai izolācijai, ievietošana soda izolatorā tika saistīta ar tālākiem ierobežojumiem sazināties ar ārpasauli un uz pieeju pastaigām svaigā gaisā. Vietējās iestādes nebija arī uzrādījušas nekādus būtiskus iemeslus nepieciešamībai pagarināt uzturēšanos soda izolatorā. Turklāt iestādes nebija veikušas atbilstošu novērtējumu tam, kādu ietekmi soda izolators atstāj uz pieteicēja fizisko un garīgo veselību. Tādējādi Tiesa konstatēja, ka pieteicēja ievietošana soda izolatorā bija kvalificējama kā necilvēcīga un pazemojoša apiešanās.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 18/11/2023