Cilvēktiesību gids

Lieta

Ringeisen pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1971. gada 16. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma