Cilvēktiesību gids

Lieta

Rothe pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 4. decembris

Fakti

Pieteicējs Rothe kungs bija katoļu semināra vadītāja vietnieks. Laikraksts publicēja rakstu, kurā tika apgalvots, ka viņš ir bijis iesaistījies homoseksuālās attiecībās ar vienu no semināristiem. Rakstu papildināja fotogrāfijas, kurās bija redzams, ka Rothe kungs skūpsta semināristu. Rothe kungs iesniedza sūdzību pret laikrakstu par goda un cieņas aizskaršanu, bet nacionālās tiesas noraidīja šo prasību.

Sūdzība

Rothe kungs sūdzējās, ka nacionālo tiesu atteikums uzlikt par pienākumu piešķirt viņam kompensāciju saistībā ar raksta un fotogrāfiju publicēšanu pārkāpa viņa tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka sabiedrības interese publikācijā bija svarīgāka par Rothe kunga tiesībām uz privāto dzīvi, un tādējādi nav bijis šo tiesību pārkāpums.

Tiesa izsvēra izdevēju izteiksmes brīvību  pret pieteicēja tiesībām uz privāto dzīvi un secināja, ka publicētās fotogrāfijas atklāja pieteicēja dzīves intīmu mirkli.

Tomēr:

  • Raksts un fotogrāfija sniedza ieguldījumu sabiedrības vispārīgu interešu diskusijā, jo bija saistīti ar galvenās reliģiskās grupas darbību, un pieteicējam bija ietekmīga loma baznīcas dzīvē.
  • Fotogrāfijas netika uzņemtas ar pretlikumīgiem paņēmieniem.
  • Pieteicējam bija iespēja apstrīdēt publikācijas tiesiskumu saskaņā ar citiem Austrijas likumu noteikumiem, bet viņš izvēlējās to nedarīt.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma