Rowe un Davis pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2000. gada 16. februāris

Fakti

Pieteicēji Rowe kungs un Davis kungs tika apsūdzēti un vēlāk tiesāti par vairākām laupīšanām. Tiesvedības laikā daži no būtiskiem pierādījumiem viņiem netika atklāti. Pāris gadus vēlāk tika konstatēts, ka šie pierādījumi saturēja liecinieku liecības, kurās tika apgalvots, ka pieteicēji bja piedalījušies laupīšanās. Par šo liecību sniegšanu liecinieki saņēma finansiālu pateicību un policijas aizsardzību.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka viņu tiesas process nav bijis taisnīgs, jo svarīga pierādījumu daļa nav viņiem tikusi atklāta.

Tiesas secinājumi

Tiesību uz taisnīgu tiesu pamata elements kriminālprocesā ir sacīkstes princips un līdztiesība starp apsūdzību un aizstāvību. Tiesības uz sacīksti kriminālprocesā nozīmē, ka gan apsūdzībai, gan aizstāvībai jādod iespēja uzzināt un izteikt viedokli par iesniegtajiem materiāliem un pretējās puses iesniegtajiem pierādījumiem. Tiesa tālāk norādīja, ka dažos gadījumos var būt nepieciešams neatklāt konkrētus pierādījumus aizstāvībai, lai aizsargātu citu personu pamattiesības vai svarīgas sabiedrības intereses. Taču tikai stingri noteikti pasākumi var būt attaisnoti, un jebkādi aizstāvības tiesību ierobežojumi ir pienācīgi jālīdzsvaro ar tiesu varas piemērotām procedūrām. 

Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja, ka prokurors pat neinformēja pirmās instances tiesu par papildus pierādījumiem un vienpersoniski nolēma tos neatklāt. Lai arī apelācijas instances tiesa zināja par apstrīdētajiem pierādīijumiem, tā nevarēja labot situāciju, jo tai nebija tiesību izsaukt atkārtoti lieciniekus un tai vajadzēja uzticēties rakstveida protokoliem, lai noteiktu neatklāto pierādījumu svarīgumu. Tādējādi, tika konstatēts pieteicēju tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums. 

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024