Cilvēktiesību gids

Lieta

S.H. un citi pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2011. gada 3. novembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma