Cilvēktiesību gids

Lieta

S.L. pret Austriju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2003. gada 9. janvāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma