Cilvēktiesību gids

Lieta

S pret Šveici

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1991. gada 28. novembris

Fakti

Pieteicējam S. tika piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Gandrīz visi viņa advokāta apmeklējumi norisinājās policijas amatpersonas klātbūtnē, kura turklāt dažreiz veica arī piezīmes. Reizēm apmeklējumi tika saīsināti. S. kungs arīdzan nesaņēma dažus viņa advokāta sūtītus dokumentus. 

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka uzraudzības pasākumi, kas uzlikti saziņai ar viņa advokātu, pārkāpa viņa tiesības uz taisnīgu tiesu, jo īpaši tiesības uz aizstāvību un juridisko palīdzību.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzskatīja, ka apsūdzētā tiesības sazināties ar savu advokātu bez trešo personu klātbūtnes ir daļa no taisnīgas tiesas pamatprincipiem demokrātiskā sabiedrībā. Tiesa atzīmēja, ka, ja advokāts nevarētu apspriesties ar savu klientu un saņemt konfidenciālas instrukcijas no viņa bez trešo personu uzraudzības, viņa palīdzība zaudētu daudz no sava derīguma. 

Konkrētajā lietā Tiesa nekonstatēja iemeslus, kādēļ apmeklējumiem starp pieteicēju un viņa advokātu bija jābūt pakļautiem uzraudzībai – ne pieteicēja, ne advokāta iepriekšējā rīcība nenorādīja uz jebkādu prettiesisku norunu vai darbību risku. Tādējādi Tiesa sprieda, ka ir noticis pieteicēja tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma