S. un Marper pret Apvienoto Karalisti

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 4. decembris

Fakti

Pieteicējus apsūdzēja noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, bet procesa beigās viņi tika attaisnoti. Kriminālprocesa laikā no viņiem tika noņemti pirkstu nospiedumi un DNS paraugi, kas tika uzglabāti policijas datubāzē. Vēlāk pieteicēji lūdza policiju iznīcināt paraugus, bet policija atteicās to darīt, jo likums pieļāva uzglabāt paraugus neierobežotu laika periodu.

Sūdzība

Pieteicēji sūdzējās, ka viņu pirkstu nospiedumu un DNS paraugu uzglabāšana pārkāpa viņu tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi

Tiesa sprieda, ka pieteicēju DNS paraugu un pirkstu nospiedumu uzglabāšana nebija nepieciešama un samērīga. Tādējādi pieteicēju tiesības uz privāto dzīvi tikušas pārkāptas.

Tiesa secināja, ka:

Likumam, kas atļāva policijai uzglabāt informāciju, bija leģitīms mērķis – palīdzēt identificēt noziedzniekus nākotnē.

Tomēr likums bija formulēts pārāk vispārīgi.

Pieteicēji nebija devuši piekrišanu viņu datu uzglabāšanai.

Pret pieteicējiem, kuri netika tiesāti par noziedzīgiem nodarījumiem, bija tāda pati attieksme saistībā ar viņu personas datu uzglabāšanu kā pret personām, kuras tikušas atzītas par vainīgām noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.

Pieteicējiem bija gandrīz neiespējami pieprasīt dzēst informāciju par viņiem no policijas datubāzes.

Nepastāvēja kontrole pār informāciju, kas tika glabāta datubāzē.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 08/11/2023