Cilvēktiesību gids

Lieta

Saadi pret Itāliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 28. februāris

Fakti

Pieteicējs Saadi kungs tika aizturēts imigrācijas procedūras ietvaros, kamēr tika izskatīts viņa patvēruma pieteikums. 

Sūdzība

Saadi kungs apgalvoja, ka viņš aizturēšanas centrā tika ievietots prettiesiski, tādējādi pārkāpjot Konvencijas 5.(1)pantu. 

Tiesas secinājumi

Vispārīgie principi:

Tiesa skaidroja, ka, lai brīvības atņemšana notiktu saskaņā ar Konvenciju, jāizpildās sekojošiem kritērijiem:

Aizturēšanai jānotiek saskaņā ar vienu no Konvencijā pieļautajiem pamatiem, kas minēti 5.pantā.

Aizturēšanai jābūt likumīgai, proti, aizturēšanai un attiecīgām procedūrām jābūt paredzētai nacionālos likumos.

Aizturēšana nedrīkst būt patvaļīga, proti:

  • tā jāveic labā ticībā
  • aizturēšanas rīkojumam un aizturēšanas izpildei pilnībā jāatbilst ierobežojumu mērķiem, kas uzskaitīti attiecīgos 5.panta 1.paragrāfa apakšpunktos
  • aizturēšanas vietai un apstākļiem jāatbilst konkrētam aizturēšanas gadījumam
  • aizturēšanas ilgums nedīkst pārsniegt to, kas ir pamatoti nepieciešamas sasniedzamajam mērķim

Konkrētajā lietā tiesa secināja, ka aizturēšana atbilda visām iepriekš minētajām prasībām.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma