Salakhov un Islyamova pret Ukrainu

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 14. marts

Fakti

Pirmais pieteicējs Salakhov kungs bija otrās pieteicējas Islyamova kundzes dēls. Salakhov kungs tika apcietināts uz aizdomu pamata par zādzību. Viņš bija HIV pozitīvs pirms apcietinājuma. Speciālists diagnosticēja pirmajam pieteicējam plaušu karsoni un kandidozi un secināja, ka HIV infekcija bija ceturtajā kliniskajā stadijā, bet nebija nekavējoša nepieciešamība pieteicēju hospitalizēt. Pēc tiesas lēmuma viņu hospitalizēja. Tomēr viņu pastāvīgi uzraudzīja, un viņš bija saslēgts roku dzelžos un pieslēgts pie gultas. Vēlāk viņu notiesāja ar naudas sodu, tomēr apcietinājumā paturēja divas nedēļas. Salakhov kungs nomira divas nedēļas pēc viņa atbrīvošanas.

Sūdzība

Islyamova kundze sūdzējās, ka ārsti neattaisnoti kavēja dēla hospitalizāciju un nenodrošināja īpašu aprūpi, un tas neatgriezeniski samazināja viņa izredzes uz atlabšanu. Viņa uzskatīja, ka ticis pārkāpts Konvencijas 3. pants.

Tiesas secinājumi

Tiesa uzsvēra, ka Konvencijas 3. pants uzliek valstij pienākumu, ņemot vērā īpašās ieslodzījuma prasības, nodrošināt, lai ieslodzīto veselība un labsajūta tiktu pienācīgi nodrošināta, cita starpā nodrošinot viņus ar nepieciešamu medicīnisku aprūpi.

Konkrētajā lietā Tiesa atzīmēja, ka plašs medicīniskais fails par pastāvīgu medicīnisku uzraudzību un atbilstošu medicīnisku aprūpi varētu atspēkot pieteicēja viedokli par viņam pieejamo medicīnisko aprūpi. Tomēr valdības nespēja uzrādīt atbilstošus medicīniskus dokumentus raisīja šaubas par pienācīgas medicīniskas uzraudzības un aprūpes pieejamību apcietinājumā esošajam pieteicējam. Lai arī Salakhov kungu ārstēja civilajā slimnīcā, viņš joprojām atradās apcietinājumā un tādējādi pilnā iestāžu uzraudzībā, kurām vajadzēja novērot viņa veselību un gādāt par pienācīgu medicīnisku aprūpi. Tiesa konstatēja, ka vismaz divos gadījumos ārsti nepietiekami nopietni novērtēja Salakhov kunga veselības stāvokli un liedza viņam nekavējošu hospitalizāciju, kas bija nepieciešama. Tādējādi tika konstatēts Konvencijas 3. panta pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/11/2023