Cilvēktiesību gids

Lieta

Salgueiro da Silva Mouta pret Portugāli

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1999. gada 21. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma