Cilvēktiesību gids

Lieta

Santos Nunes pret Portugāli

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2012. gada 22. maijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma