Saunders pret Apvienoto Karalisti

(Taisnīga tiesa - liecība pret sevi)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1996. gada 17. decembris

Fakti

Pieteicējs Saunders kungs tika vairākkārt pratināts un tika piespiests liecināt pret sevi, paskaidrojot, ka sekas atteikumam tā darīt tiktu uztvertas kā necieņas izrādīšana pret tiesu, kam sekotu naudas soda uzlikšana vai brīvības atņemšana līdz diviem gadiem. Tiesas procesa laikā prokurors atsaucās uz paziņojumiem, kurus izteica pieteicējs pratināšanas laikā valsts inspektoriem un pasniedza tos zvērinātajiem. Pieteicēju vēlāk notiesāja par divpadsmit  sazvērestības epizodēm, grāmatvedības datu viltošanu un zādzību, kā rezultātā viņam tika piespriesta piecu gadu brīvības atņemšana.

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās par to, ka viņam bijusi liegta taisnīga tiesa, pārkāpjot Konvencijas 6. (1) pantu. Valdība argumentēja, ka paziņojumi nebija tieši apsūdzoši un varēja tikt iztulkoti kā tādi, kas vienkārši palīdz pieteicēja lietā. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atkārtoti norādīja, ka tiesības uz taisnīgu tiesu ietver sevī arī tiesības klusēt un neliecināt pret sevi. Tiesa norādīja, ka tiesības neliecināt pret sevi aptver arī paziņojumus par atzīšanos nepareizā rīcībā vai piezīmes, kas nav tieši apsūdzošas. Liecības, kas iegūtas spiediena rezultātā, kas pēc pirmā acu uzmetiena nav apsūdzošas dabas – tādas kā attaisnojošas piezīmes vai vienīgi informācija uz jautājumiem par faktiem – var vēlāk tikt izmantota kriminālprocesā apsūdzības uzturēšanai, piemēram, lai norādītu uz pretrunām vai mestu ēnu uz citiem apsūdzētā apgalvojumiem vai viņa iesniegtiem pierādījumiem tiesvedības laikā, vai lai savādāk mazinātu ticamību viņam. Kad ticamību apsūdzētajam jānovērtē zvērinātajiem, šādu liecību izmantošana var būt jo īpaši kaitīga. Piespiedu kārtā iegūtu pierādījumu izmantošana šajā kontekstā kriminālajā tiesvedībā bija izšķiroša. Tiesa secināja, ka liecības tika izmantotas tiesā tādā veidā, kas apsūdzēja pieteicēju.

Tā kā paziņojumi tika iegūti spiediena rezultātā, Tiesa secināja, ka ir noticis tiesību neliecināt pret sevi pārkāpums.

Uzzināt vairāk

Atjaunots 17/01/2024