Cilvēktiesību gids

Lieta

Saunders pret Apvienoto Karalisti

(Aizturēšana un apcietinājums - tiesības neliecināt)
Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1996. gada 17. decembris

Fakti

Pieteicējs Saunders kungs tika pratināts un piespiests liecināt pret sevi, jo atteikuma gadījumā to uzskatītu par necieņu pret tiesu un tā sekas varētu būt naudas soda piemērošana vai brīvības atņemšana. Prokurors vērsa zvērināto uzmanību un atsaucās uz paziņojumiem, ko pieteicējs bija paudis valsts inspektoriem nopratināšanā. Pieteicēju notiesāja par divpadsmit sazvērestības epizodēm, grāmatvedības datu sagrozīšanu un zādzību, par ko kopumā viņam piemēroja piecus gadus brīvības atņemšanu.

Sūdzība

Pieteicējs apgalvoja, ka viņam bija liegtas tiesības uz taisnīgu tiesu, ko paredz Konvencijas 6(1). pants.

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka tiesības uz taisnīgu tiesu ietver sevī arī tiesības klusēt un tiesības neliecināt pret sevi. Tā kā paziņojumi tika iegūti piespiedu kārtā, un tie tika izmantoti tālākā kriminālprocesā, Tiesa konstatēja, ka ir pārkāptas tiesības neliecināt pret sevi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma