Eiropas Savienības Tiesa
2003. gada 23. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma