Cilvēktiesību gids

Lieta

Schönheit, Lietas C-4/02 un C-5/02

Eiropas Savienības Tiesa
2003. gada 23. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma