Cilvēktiesību gids

Lieta

Seliwiak pret Poliju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2009. gada 21. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma