Cilvēktiesību gids

Lieta

Senteges pret Nīderlandi

Eiropas cilvēktiesību tiesa
2003. gada 8. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma