Cilvēktiesību gids

Lieta

Shannon pret Latviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2009. gada 24. novembris

Fakti

Pieteicējs Shannon kungs bija ASV pilsonis, kas īslaicīgi uzturējās Latvijā. Viņš tika aizturēts un apcietināts uz aizdomu pamata par nepilngadīgo seksuālu izmantošanu savas iepriekšējās vizītes laikā Latvijā. Viņa apcietinājums tika vairākkārt pagarināts. Visas viņa sūdzības par apcietinājuma piemērošanu tika noraidītas.

Sūdzība

Shannon kungs sūdzējās saskaņā ar 5(4).pantu par to, ka tiesas lēmumi par apcietinājuma piemērošanu bija pārāk vispārīgi un nekonkrēti, tajos kā apcietināšanas pamats tika citētas likuma normas par apcietinājuma piemērošanu, nepaskaidrojot, kā tās piemērojamas konkrēti viņa gadījumā, un ka viņa pārsūdzības par šiem tiesu lēmumiem netika izskatītas pienācīgā termiņā.

Tiesas secinājumi

Lai arī Tiesa konkrētajā gadījumā šajā sūdzības daļā nekonstatēja 5(4).panta pārkāpumu, tā norādīja, ka lēmumos par pieteicēja pirmstiesas apcietinājuma pagarināšanu sniegtais pamatojums bija pārāk vispārīgs un nekonkrēts, kas kā problēma tika konstatēta jau iepriekš Latvijas lietās.

Tiesa turklāt uzsvēra, ka ir svarīgi apcietinājuma pārsūdzības izskatīt ātrā termiņā. Konkrētajā lietā Tiesa konstatēja pārkāpumus attiecībā uz diviem lēmumiem, kas tika pieņemti attiecīgi 89 un 38 dienas pēc pieteicēja sūdzības iesniegšanas. Tā kā Tiesa konstatēja, ka kavēšanās bija notikusi tiesas rīcības dēļ un nevis pieteicēja vainas dēļ, tika pārkāptas 5(4).panta garantijas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma