Cilvēktiesību gids

Lieta

Shenk pret Šveici

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1988. gada 12. jūlijs

Fakti

Pieteicējs Schenk kungs tika apsūdzēts par savas bijušās sievas slepkavības organizēšanu. Persona, kuru Schenk kungs it kā bija nolīdzis izdarīt slepkavību, ierakstīja telefona sarunu  ar viņu un nodeva to policijai. Ieraksts vēlāk tika izmantots kā viens no galvenajiem pierādījumiem pret Schenk kungu tiesā. Tiesa atzina Schenk kungu par vainīgu uzkūdīšanas uz slepkavību mēģinājumā.

Sūdzība

Schenk kungs sūdzējās, ka telefona sarunas ierakstīšana bija prettiesiska un tās izmantošana par pierādījumu pārkāpa viņa tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesas secinājumi

Tiesa norādīja, ka, lai arī Konvencijas 6.pants garantē tiesības uz taisnīgu tiesu, tas nenosaka nekādus noteikumus saistībā ar pierādījumu pieļaujamību kā tādu, kas tāpēc, pirmkārt, ir nacionālā regulējuma jautājums. Tādēļ Tiesa nevarēja izslēgt abstrakti principa jautājumu, ka prettiesiski iegūti pierādījumi būtu pieļaujami. Tomēr tai jāpārliecinās, vai process kopumā bijis taisnīgs. Tiesa konstatēja, ka Schenk kungam bija iespēja apstrīdēt ieraksta patiesumu un iebilst pret tā izmantošanu. Turklāt viņam bija iespēja uzaicināt savus lieciniekus. Tiesa arīdzan ņēma vērā, ka ieraksts bija tikai viens no pierādījumiem, uz kuru pamata tika pieņemts nacionālās tiesas spriedums. Tādējādi netika konstatēts Konvencijas 6.(1) panta pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma