Cilvēktiesību gids

Lieta

Shtukaturov pret Krieviju

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 27. marts

Fakti

Saskaņā ar tiesas lēmumu Shtukaturova kungs tika atzīts par rīcībnespējīgu un ievietots psihiatriskā slimnīcā. Viņam nebija tiesību satikties vai citādi sazināties ar savu advokātu. Šis aizliegums bija par iemeslu tam, ka pieteicējs nokavēja termiņu pieteikuma iesniegšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā. 

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka fakts, ka viņam ilgstoši bija liegts privāti satikties ar savu advokātu, pārkāpa viņa tiesības iesniegt sūdzību saskaņā ar Konvencijas 34.pantu. 

Tiesas secinājumi

Tiesa atzīmēja, ka saziņas ierobežojumu rezultātā Shtukaturova kungam bija gandrīz neiespējami iesniegt sūdzību Tiesā, lai arī nacionālās iestādes zināja, ka lieta ir tikusi ierosināta. Tādējādi Tiesa sprieda, ka iestādes, tādā mērā ierobežojot Shtukaturova kungam sazināties ar ārpasauli, bija iejaukušās viņa tiesībās saskaņā ar Konvencijas 34.pantu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma