Cilvēktiesību gids

Lieta

Silva Pontes pret Portugāli

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1994. gada 23. marts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma