Cilvēktiesību gids

Lieta

Sommerfeld v. Germany

Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2003. gada 8. jūlijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma