Administratīvā Rajona tiesa
2014. gada 3. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma