Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. AA43-1549-14/5

Administratīvā Rajona tiesa
2014. gada 3. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma