Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-114/2016

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2016. gada 22. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma