Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-118/2007

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2007. gada 12. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma