Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr SKA-1190/2013

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2013. gada 27. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma