Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA – 13/2009

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2009. gada 13. februāris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma