Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA - 236/2015

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2015. gada 7. decembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma