Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-303/2012

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2012. gada 22. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma