Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA – 335/2012

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2012. gada 8. jūnijs

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma