Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-391/2011

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2011. gada 14. oktobris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma