Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-409/2014

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2014. gada 27. augusts

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma