Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-423/2013

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2013. gada 5. aprīlis

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma