Cilvēktiesību gids

Lieta

Spriedums Nr. SKA-457/2008

Latvijas Republikas Augstākā tiesa
2008. gada 23. septembris

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma